Saturs

 1. 1
  • Ievads

  • Teorija

  • Vingrinājumu secība

 2. 2
  • Zelta pērlīšu materiāls - ievads

  • Zelta pērlīšu materiāls - paštaisīts

   BEZMAKSAS PRIEKŠSKATĪJUMS
  • Zelta pērlīšu materiāls - kvantitāte 1, 10, 100, 1000

  • Zelta pērlīšu materiāls - simboli 1, 10, 100, 1000 un kvantitātes un simbola savienošana

  • Decimālsistēmas uzbūve - kvantitāte, lielais izklājums #45

  • Decimālsistēmas uzbūve - kvantitāte, mazais izklājums #9

  • Decimālsistēmas uzbūve - simboli

  • Decimālsistēmas uzbūve - kvantitāte un simboli, mazais izklājums #9

  • Zelta pērlīšu materiāls - daudzciparu skaitļu veidošana

  • Decimālsistēmas uzbūve - kvantitāte un simboli, lielais izklājums #45

  • Zelta pērlīšu materiāls - skaitļu šķiru maiņa

  • Zelta pērlīšu materiāls - statiskā saskaitīšana

  • Zelta pērlīšu materiāls - dinamiskā saskaitīšana

  • Zelta pērlīšu materiāls - statiskā atņemšana

  • Zelta pērlīšu materiāls - dinamiskā atņemšana

  • Zelta pērlīšu materiāls - reizināšana

  • Zelta pērlīšu materiāls - statiskā dalīšana

  • Zelta pērlīšu materiāls - dinamiskā dalīšana

  • Zelta pērlīšu materiāls - dalīšana ar daudzciparu skaitli

  • Marku spēle - ievads un mājas apstākļos

  • Marku spēle - demonstrējums, sasaiste ar zelta pērlīšu materiālu

  • Marku spēle - skaitļu pieraksts

  • Marku spēle - statiskā saskaitīšana

  • Marku spēle - dinamiskā saskaitīšana

  • Marku spēle - statiskā atņemšana

  • Marku spēle - dinamiskā atņemšana

  • Marku spēle - statiskā reizināšana

  • Marku spēle - dinamiskā reizināšana

  • Marku spēle - statiskā dalīšana

  • Marku spēle - dinamiskā dalīšana

  • Marku spēle - dalīšana ar divciparu skaitli

  • Punktu spēle

  • Teksta uzdevumi

 3. 4
  • Noslēgums

Noskatoties šo kursu, Tu uzzināsi:

 • Ka matemātika var būt arī aizraujoša!

 • Kas ir zelta pērlīšu materiāls un kāpēc tas ir tik īpašs?

 • Kā bērnu iepazīstināt ar skaitļu šķirām – vieniem, desmitiem, simtiem un tūkstošiem?

 • Kā nodemonstrēt bērnam daudzciparu skaitļu veidošanos?

 • Kā notiek skaitļu šķiru maiņa?

 • Kas ir marku spēle?

 • Kā saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt lielus skaitļus?

 • Ka teksta uzdevumi var būt jautri. Tev būs iespēja lejuplādēt jau sagatavotus 24 teksta uzdevumus.

 • Kur meklēt dažādus vērtīgus materiālus internetā.

 • Kādu interesantu spēli, kurā saskaitīšana tiek veikta, zīmējot punktus.

Evelīna Sproģe

kursa vadītāja

Evelīna ir 4 bērnu mamma un Montesori entuziaste-pedagogs.
9 gadus kopā ar vīru Andri izglīto bērnus mājmācībā.

Izglītība un pieredze:

 Maģistra grāds Uzņēmējdarbības vadībā

 "Association Montessori Internationale" (AMI) skolotāja asistenta diploms darbam ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

 Diploms par kursa "Praktiskā Montesori pedagoģija darbā ar bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem" absolvēšanu.

 Sertifikāts par veiksmīgi apgūtu 956 akadēmisko stundu kursu “Praktiskā Montesori pedagoģija darbam ar bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem.”

 Daudzu gadu pieredze, vadot ar Montesori pedagoģiju saistītus seminārus pieaugušajiem un organizējot radošās darbnīcas bērniem.

Iegūsti piekļuvi tagad!

Kurss tev būs pieejams 6 mēnešus (180 dienas) kopš iegādes brīža.

Pilns matemātikas kurss ir iegādājams šeit: